Quản trị Khách sạn

Chuyên ngành Quản trị Khách sạn

Mục tiêu Đào tạo
 
+ Mục tiêu Chung:
 
- Chương trình đào tạo Cao đẳng nghề “Quản trị khách sạn” nhằm trang bị cho người học có kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành về các nghiệp vụ cơ bản của khách sạn như: lễ tân, nhà hàng, buồng, ăn uống, phục vụ tiệc, hội nghị hội thảo. Với các môn học tự chọn được phân ba nhóm gắn với ba chuyên ngành hẹp: quản trị lưu trú, quản trị nhà hàng và quản trị hội nghị, hội thảo, người học có thể lựa chọn con đường thăng tiến, phát triển nghề nghiệp của mình theo một trong ba lĩnh vực đã nêu. 
 
- Bên cạnh kiến thức, kỹ năng chung và chuyên sâu, chương trình đào tạo còn trang bị cho người học đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, phong cách chuyên nghiệp và sức khỏe tốt.
 
- Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm tại bộ phận lưu trú, ăn uống hoặc hội nghị hội thảo; có thể đảm nhận các vị trí giám sát tại khách sạn vừa và lớn hoặc quản lý khách nhỏ khi có cơ hội thăng tiến. 
 
Mục tiêu Cụ thể:
 
* Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp
 
- Kiến thức:
 
+ Mô tả được vị trí, vai trò của khách sạn trong ngành Du lịch và đặc trưng của hoạt động khách sạn, tác động của nó về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường.
+ Trình bày được cơ cấu tổ chức, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong khách sạn; mối quan hệ giữa các bộ phận trong khách sạn và đề xuất được các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách sạn.
+ Mô tả được các quy trình nghiệp vụ cơ bản của khách sạn: nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ buồng, nghiệp vụ nhà hàng và chế biến món ăn;
+ Liệt kê được các loại trang thiết bị, dụng cụ chủ yếu tại khách sạn và công dụng của chúng;
+ Trình bày được nguyên lý, quá trình quản trị nói chung, quản trị con người, tài sản, tài chính, quản trị marketing khách sạn nói riêng;
+ Trình bày được tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ khách sạn và cách thức đánh giá chất lượng;
+ Mô tả được quy trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra và đánh giá kết quả công việc tại các bộ phận của khách sạn.
+ Trình được các nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, giải thích được lý do phải tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn trong khách sạn để nhận diện được các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa;
+ Xây dựng được tính tự tin trong xử lý công việc.
 
- Kỹ năng:
 
+ Giao tiếp tốt với khách hàng bằng tiếng Việt và Anh, phù hợp với yêu cầu phục vụ khách tại bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng hoặc khu vực hội nghị; chăm sóc khách hàng và giải quyết phàn nàn của khách hàng có hiệu quả;
+ Sử dụng đúng, an toàn các loại trang thiết bị khách sạn;
+ Thực hiện đúng quy trình phục vụ khách hàng tại các vị trí công việc của bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng hoặc khu vực hội nghị, hội thảo theo tiêu chuẩn của khách sạn;
+ Chủ trì hoặc tham gia xây dựng được một số kế hoạch của các bộ phận như: kế hoạch marketing, kế hoạch nhân sự, kế hoạch mua sắm trang thiết bị, dụng cụ, kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo hoặc sự kiện;
+ Làm được các loại báo cáo, soạn thảo được văn bản đối nội, hợp đồng thông dụng của khách sạn;
+ Ứng dụng được phần mềm quản trị khách sạn trong công việc hàng ngày;
+ Quản lý thời gian làm việc hiệu quả;
+ Phân tích, đánh giá được kết quả hoạt động kinh doanh của các bộ phận lưu trú, ăn uống, hội nghị, hội thảo và phát hiện ra được các nguyên nhân và đề xuất được các giải pháp nhằm nâng cao kết quả hiệu quả kinh doanh;
+ Hình thành được các nhóm làm việc và điều hành được hoạt động của nhóm
 
Thời gian Đào tạo: 3 năm 
 
Chương trình Đào tạo
 
-Học nhanh hơn: Bằng 60% so với thời gian học đại học
-Thực hành thực tế nhiều hơn: 70% thời lượng của chương trình
-Học phí thấp 
-Chú trọng kỹ năng tiếng Anh và Kỹ năng mềm
 
Chương trình đào tạo có tổng cộng 105 tín chỉ với các môn:
 
- Môn chung: Tin học Đại cương, Pháp luật Đại cương, Anh văn giao ký, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn dè, Nói trình bày tiếng việt, Anh văn giao tiếp….
- Chuyên ngành Khách sạn: học các môn chuyên ngành liên quan đến buồng, bàn, bar, lễn tân, các nghiệp vụ chế biến món ăn.
 
Cơ hội Việc làm
 
*Hướng dẫn viên du lịch hoặc chuyên viên phụ trách các bộ phận lưu trú, tiếp thị, chăm sóc khách hàng, tổ chức hội nghị - sự kiện
*Quản trị - điều hành - thiết kế tour tại các công ty trong và ngoài nước hoặc các tổ chức phi chính phủ;
*Chuyên viên tại các Sở, ban, Ngành về Du lịch
*Nghiên cứu, giảng dạy về du lịch tại các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, đại học, cao đẳng... trên cả nước;
 
Chuyên ngành đào tạo

THÔNG TIN KHOA CAO ĐẲNG THỰC HÀNH

Thông tin về khoa
 • Địa chỉ: Phòng 302, Khoa Cao đẳng thực hành, Đại Học Duy Tân, 137 Nguyễn Văn Linh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
  Điện thoại: 0236.3654.273
Thông tin tuyển sinh
  1. Quản trị khách sạn
  2. Công nghệ thông tin - Ứng dụng phần mềm
  3. Kế toán doanh nghiệp
  4. Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
  5. Công nghệ kỹ thuật điện – Điện tử
  6. Quản trị và nghiệp vụ Marketing
  7. Tài chính – Ngân hàng
  8. Đồ họa máy tính và Multimedia
  9. Điều dưỡng
  10. Anh văn
  11. Công nghệ kỹ thuật môi trường
  12. Văn hóa du lịch

  Thông tin chi tiết về Tuyển sinh Khoa Cao đẳng Thực hành, xem tại website http://tuyensinh.duytan.edu.vn

Lên đầu trang DTU trên Google + Videos Photo gallery Liên hệ
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.

Copyright © 2020 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111