Tài chính - Ngân hàng

Ngành Tài chính - Ngân hàng

Tổng quan Ngành
 
- Tài chính - Ngân hàng là ngành nghề liên quan đến các hoạt động dịch vụ giao dịch, luân chuyển và kinh doanh tiền tệ. Mọi hoạt động kinh doanh của các tổ chức kinh tế; hoạt động điều hành chính sách vĩ mô của Chính phủ, đặc biệt là chính sách tiền tệ và chính sách tài chính có ảnh hưởng rất lớn đối với toàn bộ nền kinh tế, cũng đều cần phải có nguồn lực để thực hiện, để quản lý tài chính. 
 
- Nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và nâng cao tính thích ứng của nguồn nhân lực trước đòi hỏi ngày càng tăng của xã hội, Đại học Duy Tân đã tổ chức đào tạo Văn bằng 2 chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng. 
 
Thời gian Đào tạo: 2 năm
 
Chương trình Đào tạo
 
- Kiến thức giáo dục đại cương: 18 tín chỉ
- Kiến thức giáo dục chuyên ngành: 58 tín chỉ
- Sinh viên phải học đủ các học phần có trong chương trình đào tạo của ngành thứ hai mà khi học ngành thứ nhất chưa được học hoặc đã học nhưng chưa đủ khối lượng qui định.
- Học tập trung ngoài giờ hành chính tại Đại học Duy Tân
- Với phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ linh hoạt, học viên có thể lựa chọn môn học, phân bổ thời gian học một cách hợp lí, thuận lợi. 
- Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cấp bằng đại học hệ chính quy Văn bằng thứ 2 trong hệ thống văn bằng quốc gia, học vị Cử nhân.
 
Kỹ năng Nghề nghiệp
 
- Có kiến thức chuyên sâu về hoạt động của các ngân hàng thương mại và các định chế tài chính trung gian phi ngân hàng, hoạt động của thị trường chứng khoán, hoạt động tài chính khu vực Nhà nước, hoạt động tài chính quốc tế và tài chính của các doanh nghiệp.
- Nắm vững kiến thức về cấu trúc, cơ chế vận hành và quản lý của hệ thống tài chính trong nền kinh tế thị trường.
- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá một cách toàn diện các vấn đề kinh tế, tài chính ở tầm vĩ mô và vi mô.
Cơ hội Việc làm
- Chuyên viên ở tất cả các vị trí trong các cơ quan quản lý nhà nước về Tài chính - Ngân hàng từ Trung Ương đến địa phương
- Chuyên viên Tài chính - Kế toán trong các doanh nghiệp và các tổ chức tài chính 
- Giảng viên, nghiên cứu viên trong các viện, trường đại học và các tư vấn viên trong các tổ chức tài chính khác.
 

THÔNG TIN TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN & BẰNG 2

Bộ Phận Bằng 2
  • Địa chỉ: Phòng 108, 254 Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng
    Điện thoại: 0236.3650.403 (ext 108)
    Email: bang2@duytan.edu.vn
Lên đầu trang DTU trên Google + Videos Photo gallery Liên hệ
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.

Copyright © 2024 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111