Thạc sĩ Kế toán

Thạc sĩ ngành Kế toán (MAC)

Giới thiệu

 

Quá trình Hội nhập Kinh tế Quốc tế của nước ta đã đặt ra nhiều thách thức mới đối với công tác kế toán kiểm toán trong các tổ chức, đòi hỏi các chuyên gia, nhà quản trị thực hiện công tác Kế toán Kiểm toán phải học tập nâng cao trình độ để giải quyết những vấn đề mới, phức tạp của tổ chức và đáp ứng nhu cầu việc làm tại các công ty đa quốc gia, các tập đoàn kinh tế lớn.

Thạc sĩ ngành Kế toán (MAC)

Mục tiêu Đào tạo
 
Mục tiêu hàng đầu của chương trình MAC Trường Đại học Duy Tân là giúp học viên nâng cao kiến thức Kế toán Kiểm toán quốc tế, Kế toán Kiểm toán trong các tập đoàn, công ty đa quốc gia và các kiến thức tài chính để hội nhập quốc tế; nâng cao kỹ năng phân tích, đánh giá và ra quyết định tài chính; nâng cao khả năng sử dụng tiếng anh trong công việc và các kỹ năng khác. Bên cạnh đó, chương trình đào tạo còn giúp học viên rèn luyện những phẩm chất cần thiết cho nghề Kế toán Kiểm toán.
 

THÔNG TIN KHOA SAU ĐẠI HỌC

Con số Thống kê
 • Tuyển sinh và Đào tạo: Đã tuyển 16 Khóa Cao Học với trên 2000 học viên và 05 Khóa Tiến sĩ với trên 35 Nghiên Cứu Sinh.

  12 Khóa tốt nghiệp với trên 700 Học viên ngành Quản trị Kinh doanh, Khoa học Máy tính, Xây dựng và Kế toán.

Thông tin về Khoa
 • Năm Thành lập: 2009

 • Địa chỉPhòng 101, 254 (182 số cũ) Nguyễn Văn Linh - Đà Nẵng

  Điện thoại: 0236.3650.403 (ext 104) - 0236.3650.403 (114) - 0236.3652.608

  Email: sdh@duytan.edu.vn

  Website: http://sdh.duytan.edu.vn

   

Thông tin Tuyển sinh
 • Tuyển sinh Mỗi năm 2 đợt vào Tháng 06 và Tháng 11

  Thời gian nhập học: Tháng 07 và tháng 12 Hàng năm

   

 • Thông tin chi tiết về tuyển sinh sau đại học, xem tại website http://tuyensinh.duytan.edu.vn

Lên đầu trang DTU trên Google + Videos Photo gallery Liên hệ
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.

Copyright © 2021 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111