Hồ Sơ Ứng Viên

Hồ Sơ Ứng Viên Năm 2021

CÔNG KHAI HỒ SƠ ĐIỆN TỬ CỦA ỨNG VIÊN XÉT CÔNG NHẬN

ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ TẠI HĐGSCS TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN NĂM 2021

 

Theo quy định tại Điều 11, Quyết định 37/2018/QĐ-TTg, trường Đại học Duy Tân công khai hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở trường Đại học Duy Tân năm 2021.

 

TT

Họ tên ứng viên

Chức danh đăng ký

Ngành

Đơn vị công tác

Hồ sơ ứng viên

 
 

1

Hà Đắc Bình

PGS

Điện tử

Trường Đại học Duy Tân

Xem tại đây

 

2

Trần Xuân Hiệp

PGS

Chính trị học

Trường Đại học Duy Tân

Xem tại đây

 
 

 


Lên đầu trang
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.

Copyright © 2022 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111