Thông Báo

Kết quả Xét đạt Tiêu chuẩn Chức danh GS, PGS Tại Hội đồng GS Cơ sở Trường Đại học Duy tân

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ XÉT ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ

TẠI HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

 

Trong hai ngày 09 và 10 tháng 08 năm 2019, Hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học Duy Tân đã tiến hành họp để thẩm định, đánh giá hồ sơ, nghe các ứng viên trình bày báo cáo tổng quan và xác định trình độ ngoại ngữ. Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư như sau:

STT

Họ và tên ứng viên

Năm sinh

Chức danh đăng ký

Ngành, chuyên ngành

Nơi làm việc

Số phiếu tín nhiệm/Số thành viên HĐ có mặt/Tổng số thành viên HĐ

1

Lê Đức Toàn

1958

GS

Kinh tế, Kế toán

Trường ĐH Duy Tân

10/10/11

2

Nguyễn Thế Dương

1979

PGS

Xây dựng, Kỹ thuật xây dựng

Trường ĐH Duy Tân

10/10/11

3

Hoàng Ngọc Hà

1981

PGS

Tự động hóa, Điều khiển tự động

Trường ĐH Duy Tân

10/10/11

4

Phan Thanh Hải

1981

PGS

Kinh tế, Kế toán

Trường ĐH Duy Tân

10/10/11

5

Phan Quốc Hưng

1984

PGS

Toán học, Phương trình vi phân và tích phân

Trường ĐH Duy Tân

10/10/11

6

Nguyễn Gia Như

1977

PGS

Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính

Trường ĐH Duy Tân

10/10/11

7

Lê Đắc Nhường

1983

PGS

Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính

Trường ĐH Hải Phòng

10/10/11

 

Hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học Duy Tân xin thông báo đến các đơn vị và các ứng viên kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư đợt năm 2019. Đề nghị các đơn vị, cá nhân có ý kiến, xin phản ánh bằng văn bản gửi về Ủy viên Thư ký của Hội đồng trước 17 giờ ngày 25 tháng 08 năm 2019.

          Địa chỉ liên hệ: PGS.TS. Đặng Ngọc Toàn – Viện Nghiên cứu và Phát triển CNC, Trường Đại học Duy Tân, số 03 Quang Trung, Đà Nẵng. Điện thoại: (0236) 3827111(809).

          Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

GS.TSKH. Vũ Xuân Quang (đã ký)

 

 

Lên đầu trang
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.

Copyright © 2020 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111