Sứ Mạng

Khẩu hiệu

 • Năm học 2007 - 2008: “Tất cả vì chất lượng đào tạo và việc làm của sinh viên;vì đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, giảng viên và nhân viên”.
 • Năm học 2008 - 2009: “Hợp tác quốc tế đào tạo chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của Đất nước và Doanh nghiệp”.
 • Mục tiêu xây dựng môi trường Văn hóa Đại học Duy Tân trở thành môi trường: “Nghiêm túc - Đồng cảm - Chia sẻ”.
 • Hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập trường với khẩu hiệu “Giấc Mơ Duy Tân - Nâng tầm Trí tuệ, Vươn tới Tương lai”.
 • Định hướng phát triển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030: "Tất cả vì quyền lợi học tập, nghiên cứu và việc làm của sinh viên đáp ứng nhu cầu xã hội, khu vực và quốc tế"

NHỮNG CON SỐ

Năm Thành Lập: 1994
Đào tạo
 • Với gần 70.000 nghiên cứu sinh, học viên Cao học, sinh viên, học sinh đã tuyển.
 • Hơn 58.000 sinh viên đã tốt nghiệp.
 • Tổng số sinh viên hiện tại xấp xỉ 20.000.
 • Hơn 5.300 sinh viên trong các chương trình Tiên tiến, Quốc tế, Du học, Du học Tại chỗ và hơn 1.800 nghiên cứu sinh và học viên Cao học.
Chất Lượng Đào Tạo
 • ĐH Ngoài Công lập Đầu tiên Đạt chuẩn Chất lượng Giáo dục
Việc làm
 • Hơn 94% sinh viên Duy Tân có việc làm 6 tháng sau khi tốt nghiệp

 • Gần 100% sinh viên ngành Công nghệ Thông tin và Du lịch ra trường có việc làm.

Lên đầu trang
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.

Copyright © 2020 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111